တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းကဂန္ဆုျပည္နယ္မွာႏွင္းက်ားသစ္ေတြေျခာက္နာရီေလာက္ အနားယူေနရတာကိုမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသား႐ိုင္းတိရိစာၦန္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(WWF)က ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ “အာကီဆိုင္ကာဇက္”ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ သစ္ေတာေဂဟေဗဒစနစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး႐ံုး၀န္ထမ္းေတြပူးေပါင္းၿပီး (၂၀၁၈)ေအာက္တိုဘာလကေန (၂၀၁၉) မတ္လအထိမီလ်န္ေတာင္မွာအနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုးကင္မရာေတြဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကာသပေတးေန႔ကေတာ့ သူတို႔ ဆင္ခဲ့တဲ့ကင္မရာ(၁၇)လံုးထဲက (၆)လံုးမွာ ႏွင္းက်ားသစ္ေတြရဲ႕ပံု(၁၂၀)နဲ႔ ဗီဒီယို(၃၄)ခုကုိဖမ္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၇)ရက္ က ႐ုပ္သံတစ္ခုမွာေတာ့ ႏွင္းက်ားသစ္တစ္ေကာင္(၆)နာရီေလာက္နားေန တာကိုေတြ႔ခဲ့ရၿပီးအဲဒီ႐ုပ္သံဟာ ႏွင္းက်ားသစ္ေတြရဲ႕ အျပဳအမူေဂဟေဗဒစနစ္ကိုေလ့လာႏုိင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ႏွင္းက်ားသစ္ေတြဟာအာ႐ွ တိုက္အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္အာ႐ွတို႔ရဲ႕ အေအးပိုင္းေတာင္တန္းေဒသ ေတြမွာေနတဲ့ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္အႀကီးစားေတြျဖစ္ပါတယ္။ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ႏွင္းက်ားသစ္သားေရေၾကာင့္ အမဲလိုက္ၾကတဲ့အတြက္ မ်ိဳးတံုးသြားႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီးတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း အႏၱရာယ္ေတြ႔ေနရတဲ့မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

 

 

Related News