တ႐ုတ္သမၼတ႐ွီက်င့္ပင္ရဲ႕ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကိုလာေရာက္မယ့္ခရီးစဥ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံနီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ျပင္သစ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ပဲရစ္ကိုမတ္လ(၂၅)ရက္မွာတ႐ုတ္သမၼတ႐ွီက်င့္ပင္လာေရာက္မယ့္ခရီးစဥ္ေၾကာင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးပိုခိုင္ၿမဲလာေစဖို႔ျပင္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။တ႐ုတ္နဲ႔ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔ၾကားက႑ေပါင္းစံုဆက္ဆံေရးကမၾကာေသးမီႏွစ္ေတြကတည္းကပိုနက္႐ွိဳင္းလာၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြ ျပင္သစ္ကိုလည္ပတ္ၾကတာကလည္းပိုမ်ားလာပါတယ္။ Wechat မွာလည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံပိုင္ရထားလမ္းကုမၸဏီ(SNCF)ကအေကာင့္ဖြင့္ ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတေရာက္႐ွိတာနဲ႔အတူ တ႐ုတ္ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈထပ္မံျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ကုမၸဏီရဲ႕အႀကီးတန္းအရာ႐ွိတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာျပင္သစ္ႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသား(၄၀၀၀၀)နီးပါး႐ွိၿပီး ျပင္သစ္ေက်ာင္းသား(၁၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ကတ႐ုတ္ဘာသာစကားသင္ယူေနတယ္လို႔ မတ္လ(၂၃) ရက္က လာဖီဂ႐ိုျပင္သစ္သတင္းစာမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲဲ့႐ွီရဲ႕ေဆာင္းပါးမွာပါ၀င္ပါတယ္။ တ႐ုတ္သမၼတ႐ွီရဲ႕တရား၀င္ခရီးစဥ္က ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပညာေရးဖလွယ္မႈေတြနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ျပင္သစ္ပညာတတ္ေတြက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News