အစၥေရးအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“ဘန္ဂ်မင္ ေနတန္ညာဟု”နဲ႔ အစၥေရးအၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး“ဘန္နီဂန္႔ဇ္”တို႔ရဲ႕ပါတီေတြကမဲပိုရေနေပမဲ့ ဘယ္သူအႏိုင္ရတယ္ဆိုတဲ့ရလဒ္ကေတာ့ မျပတ္သားေသးပါဘူး။အဂၤါေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့အစၥေရးအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘန္ဂ်မင္ ေနတန္ညာဟုနဲ႔ အစၥေရးအၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘန္နီဂန္ဇ့္တို႔ရဲ႕ပါတီေတြကမဲအမ်ားစုရေနေပမဲ့ အေစာပိုင္းရလဒ္ေတြအရမဲအမ်ားစုေရတြက္ၿပီးခ်ိန္မွာရလဒ္ျပတ္ ျပတ္သားသားမထြက္ေသးပါဘူး။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးႏုိင္တဲ့အခ်ိန္အၿပီးညဦးပိုင္းမွာအစၥေရး႐ုပ္သံလိုင္း(၃)လိုင္းကမဲရလဒ္ေတြထုတ္ျပန္ေပမဲ့ ရလဒ္ေတြမတူခဲ့ပါဘူး။ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ကာလအေတာ္ၾကာတာ၀န္ယူထားတဲ့ ေနတန္ညာဟုကိုအႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးဂန္႔ဇ္ကထုတ္ေျပာပါတယ္။ အစၥေရး႐ုပ္သံ Channel 12 TV newsသတင္းမွာေတာ့ ဂန္႔ဇ္ကအစၥေရးလႊတ္ေတာ္မွာအမတ္ေနရာ(၃၇)ေနရာအႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနတန္ညာဟုကေတာ့ ေနရာ(၃၃)ေနရာကိုပဲရထားတယ္လို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေနတန္ညာဟုကလည္းသူအႏုိင္ရခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေျပာထားသလိုအစၥေရးလႊတ္ေတာ္မွာလက္ယာယိမ္းပါတီေတြပိုအႏိုင္ရတယ္လို႔ လည္းေျပာထားတာပါ။ အမတ္ေနရာ(၁၂၀)႐ွိတဲ့ အစၥေရးလႊတ္ေတာ္မွာအစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔ဖို႔ အနည္းဆံုးအမတ္ေနရာ(၆၁)ေနရာရထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 

 

Related News