အဂၤါေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ အစၥေရးအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲရဲ႕အေစာပိုင္းရလဒ္ေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔ကထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဲဒီရလဒ္ေတြ မွာ အစၥေရး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘန္ဂ်မင္ ေနတန္ညာဟုရဲ႕ပါတီက ေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရေနပါတယ္။ ဒုတိယေထာက္ခံမဲအမ်ားဆံုးရ ထားတာကေတာ့ အစၥေရးအၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘန္နီ ဂန္ဇ့္ရဲ႕ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ေနတန္ညာဟုနဲ႔ ဂန္ဇ့္တို႔ပါတီႏွစ္ခုစလံုးဟာ အစၥေရးလႊတ္ေတာ္က အမတ္ေနရာ(၃၅)ေနရာေလာက္ကို ရထားတယ္လို႔ အစၥေရးအစီရင္ခံစာေတြက ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ မဲအ ေရအတြက္(၉၇.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေရတြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဟူးေန႔မနက္ပိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း သူတို႔အႏုိင္ရခဲ့ တယ္ဆိုၿပီး ေနတန္ညာဟုနဲ႔ ဂန္ဇ့္တို႔ကထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ယာယိမ္းပါတီေတြက ေနတန္ညာဟုကိုေထာက္ပံ့ေပးေနလို႔ ညြန္ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ေနတန္ညာဟုက အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေနတယ္လို႔ အစၥေရးမီဒီယာေတြမွာေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အစၥ ေရးလႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ(၁၂၀)အတြက္ အစၥေရးႏိုင္ငံေရးပါတီ(၄၀)ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အ နည္းဆံုးအမတ္ေနရာ(၆၁)ေနရာရဖို႔လိုပါတယ္။

 

 

Related News