ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံမွာ တစ္ပတ္ၾကာဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဒသအစိုးရရဲ႕အကူအညီနဲ႔ အေျခခံေရလိုအပ္ခ်က္ရ ႏိုင္ဖို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ကရာကတ္စ္ေဒသခံေတြက အစီအမံေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ မတ္လ(၂၅)ရက္ကတည္းက ေရျပတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေတြေၾကာင့္ ေဒသသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ေတြ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ ေလဆိပ္ေတြ၊ မီးရထားလမ္းနဲ႔ တျခားျပည္သူ႔ေဒသေတြကိုဓာတ္အားျပန္ေပးထားႏုိင္ၿပီး အေျခခံအားျဖင့္ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေနေပမဲ့ ၿမိဳ႕ျပေဒသတခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ေရေပးေ၀မႈလုပ္ငန္းေတြကမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ေဒသခံတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေဒသအစိုးရ ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေရေတြကိုသိုေလွာင္ေနၿပီး အနီးနားကမူလတန္းေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးခန္းေတြနဲ႔ တျခားျပည္သူပိုင္ေနရာေတြမွာ ေရသိုေလွာင္ဖို႔ကူညီေပးေနပါတယ္။

 

 

Related News