ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကာရာကက္စ္ကို ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား ေရး အကူအညီ ပထမဆံုး အသုတ္ အျဖစ္ ဧၿပီလ(၁၆)ရက္က ေရာက္ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ကာရာကက္စ္ကို ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC)ရဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား ေရး အကူအညီေတြ ပထမဆံုးအသုတ္ အျဖစ္ ဧၿပီလ(၁၆)ရက္က ေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။(ICRC) ဥကၠ႒ ပီတာမာရာ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကိုေရာက္႐ွိၿပီးဗင္နီဇြဲလားသမၼတ နီကိုလပ္မာဒူ႐ို နဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္က သေဘာတူညီမႈရခဲ့ၿပီးအခုလ ိုေထာ က္ပံ့မႈ ေတြရ ခဲ့တာပါ။  အခုတင္ပို႔လိုက္တဲ့ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းေတြဟာမည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္မပါပဲ ဗင္နီဇြဲလား လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုေၾကနပ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ မာရာကေျပာပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားလူမ်ိဳးေတြက လည္း ေထာက္ပံ့မႈ ေတြကို ႀကိဳဆုိခဲ့ၿပီး အခုအကူအညီက ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈေတြကို သက္သာေစဖို႕ ကူညီႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အခုေထာက္ပံ့ံံတဲ့ပစၥည္းေတြက ေဆး၀ါးပစၥည္းေတြအပါအ၀င္ အေျခခံေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိ ယာ ေတြပ ါ၀င္ၿပီးေဆး႐ံုေတြမွာျဖန္႕ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။  ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာ အတိုက္အခံ  ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴအန္ ဂြိဳက္ဒိုက သူ႔ကိုယ္သူ ယာယီေခါင္း ေဆာင္ အျဖစ္ ဇန္န၀ါရီ လ(၂၃)ရက္မွာ ေၾကညာၿပီးကတည္းက  ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံက ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)ေတြက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား မႈအကူအညီေပးေရးေတြလက္ခံရ႐ွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ မာဒူ႐ိုကေျပာပါတယ္။ (ICRC)က ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ( ၉) သန္းကေန (၂၄.၆)သန္း၀န္းက်င္ထိ ကူညီဖို႕ ဘတ္ဂ်က္ကို တိုးျမွင့္ထားပါတယ္။ 

 

Related News