အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးစီမံကိန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး တခ်ိဳ႕စီမံကိန္းေတြရပ္ဆုိင္းခဲ့သလို တခ်ိဳ႕ စီမံကိန္းေတြကေတာ့ျပန္စတင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ကတည္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျခခံအေဆာက္အဦေတြျပင္ဆင္မြမ္းမံေရး စီမံကိန္းေတြကို အီရတ္အစိုးရကႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေပမဲ့ အထမေျမာက္ခဲ့ပါဘူး။ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးစီမံကိန္းအမ်ားစုက အီရတ္အစိုးရရဲ႕မူလအစီအစဥ္အရ လက္႐ွိ အခ်ိန္ဆိုရင္ၿပီးသင့္ေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီစီမံကိန္းေတြမၿပီးေသးလို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ မေက်နပ္မႈေတြကလည္းျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အခုႏွစ္အတြင္း အီရတ္မွာမိုးႀကီးခဲ့ၿပီး တီဂရစ္ျမစ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာလို႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေျမယာေတြနဲ႔ ျမစ္နားတစ္ေလွ်ာက္ကေဒသခံေတြထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ ေနတဲ့ ေရႏုတ္ေျမာင္းလမ္းေၾကာင္းေတြဟာ ေရႀကီးမႈေတြကို သူတို႔ေလ်ာ့ခ်ေပးသင့္သေလာက္ မေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေရႏုတ္ ေျမာင္းျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးစီမံကိန္းေတြ ဆိုင္းငံ့ထားတာေၾကာင့္ပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ေႏြရာသီ မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ျပတ္ေတာက္ခဲ့လို႔ အီရတ္ျပည္သူေတြေနရာတိုင္းမွာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔ ျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးစီမံကိန္း ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိသိသာသာတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ႐ွိဘူးဆိုရင္ အလားတူျဖစ္ရပ္ မ်ိဳးေတြအခုႏွစ္မွာလည္းထပ္ျဖစ္လာႏုိင္ တယ္ဆိုၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CCTV႐ုပ္သံမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

Related News