တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဧၿပီလ(၁၈)ရက္နဲ႔ (၁၉)ရက္တို႔မွာမိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ပိတ္မိေနတဲ့ ေဒသခံေတြကို ကယ္ဆယ္ဖို႔ မီးသတ္သမားေတြက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ကၿမိဳ ႔ေတြမွာ ဧၿပီလ(၁၈)ရက္နဲ႔(၁၉)ရက္တို႔မွာ မိုးႀကီးခဲ့တဲ့အတြက္ ပိတ္မိေနတဲ့ ေဒသခံေတြကို ကယ္ဆယ္ဖို႔ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြက အခ်ိန္မီေရာက္႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္က တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာ ႐ုတ္တရက္မိုးႀကီးခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ သူတို႔ရဲ႕ေနအိမ္ေတြမွာ ပိတ္မိခဲ့ၾကပါတယ္။ မီးသတ္ဌာနကလည္း ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ေတြကိုလက္ခံရ႐ွိၿပီး လ်င္ျမန္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းက ဂ်ိဳဟိုင္ၿမိဳ႕မွာ ဧၿပီလ(၁၈)ရက္ေန႔လည္ပိုင္းက မိုးႀကီးမႈနဲ႔အတူပင္လယ္ဒီေရ ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ျပေဒသေတြမွာေရႀကီးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလ(၁၈)ရက္ ညေနပိုင္းမွာေရႀကီးမႈ (၉၀)စင္တီမီတာထိ ေရာက္႐ွိ ခဲ့အတြက္ ပိတ္မိေနတဲ့ ေဒသခံ(၅)ဦးကို ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြကေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလ(၁၉)ရက္ညပိုင္းမွာ ေခ်ာင္ခ်ီၿမိဳ႕ ေျမနိမ့္ ပိုင္းက အိမ္ထဲမွာ အသက္(၈၀)လူႀကီး တစ္ဦးကပိတ္မိခဲ့လို႔ မီးသတ္သမား(၆)ဦးကို သူ႔ေနအိမ္ဆီေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ေဘးလြတ္ရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပး ခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီလ (၁၉)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ ကြမ္ဂ်ိဳးၿမိဳ႕ကေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေရႀကီးခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းလူ(၄၀)ဦးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။  

 

 

Related News