ယူကရိန္းသမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ယူကရိန္းဟာသသ႐ုပ္ေဆာင္ "ဗိုေလာ္ဒီမာ ဇီလန္စကီ"အႏုိင္ရခဲ့တယ္လုိ႔ ယူကရိန္းဗဟိုေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအေက်ာ့သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဇီလန္စကီကို ေထာက္ခံမဲေပး ခဲ့တဲ့လူ(၇၃.၂၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိၿပီး ၿပိဳင္ဘက္လက္႐ွိသမၼတ "ပတ္ထ႐ို ေပၚ႐ိုခ်န္ကို"ကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ (၂၄.၄၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့တာပါ။ အဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲလာေပးသူ(၆၁.၃၇)ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမဲေရတြက္မႈအရသိရပါတယ္။ မတ္(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ပထမအေက်ာ့သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ (၅၀)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရတဲ့ သမၼတေလာင္းမ႐ွိလို႔ ဧၿပီ(၂၁) ရက္မွာ ဒုတိယအေက်ာ့သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပခဲ့တာပါ။ သမၼတသစ္ဟာ သမၼတသက္တမ္း(၅)ႏွစ္အတြက္ ဇြန္(၃)ရက္ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

 

 

Related News