တရုတ္- ျမန္မာလ်ွပ္စစ္ကုန္စည္ျပပြဲကို ေမလ (၂၆)ရက္မွ (၂၈)ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ သာေကတျမိဳ႕နယ္ရွိ Fortune Plaza မွာျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေမလ (၂၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ Grand Mercuer Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တရုတ္- ျမန္မာလ်ွပ္စစ္ ကုန္စည္ျပပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို သိရပါတယ္။ တရုတ္- ျမန္မာလ်ွပ္စစ္ကုန္စည္ျပပြဲကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံရွိ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္ (၂၀၀)ေက်ာ္က အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၂)ေသာင္းေက်ာ္ကို ပါ၀င္ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပပြဲကတစ္ဆင့္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္ယူလိုသူေတြ ျဖန္႔ခ်ိေရးကိုယ္စားလွယ္ယူလိုသူေတြအေနနဲ႔ စက္ရံုေတြနဲ႔ တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သလို အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ၀ယ္ယူလိုသူေတြ အတြက္ကိုလည္း ေလ်ာ့ေစ်းေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပပြဲမွာ ဂတ္စ္မီးဖို၊ဘီရို၊ ထမင္းေပါင္းအိုး၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးကိရိယာမ်ား၊ ေရပူေရေအးစက္၊ ေရခ်ိဳးခန္းအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ မီးၾကိဳးမ်ား၊ ေရသန္႔စက္မ်ားစတဲ့ ပစၥည္းေတြကိုျပသေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီျပပြဲကိုေတာ့ ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားနဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပသႏုိင္ရန္၊ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ပလပ္ေဖာင္း ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ျပဳလုပ္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News