အေမရိကန္က ထိုင္၀မ္ကို လက္နက္ေတြေရာင္းခ်ဖို႔စီစဥ္ထားတာကိုခ်က္ခ်င္းျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔နဲ႔ စစ္ဘက္ဆက္ဆံမႈေတြကိုရပ္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဇူလိုင္(၉)ရက္မွာ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာ ဇူလိုင္(၉)ရက္ကက်င္းပခဲ့တဲ့သတင္း စာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာ ထိုင္၀မ္ကိုေရာင္းခ်ဖို႔စီစဥ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂.၂)ဘီလီယံတန္ဖိုး႐ွိ လက္နက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ က်န္း႐ႊန္က တု႔ံျပန္ေျပာခဲ့တာပါ။ ထိုင္၀မ္ကို အေမရိကန္လက္နက္ေတြေရာင္းခ်မႈက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာအေျခခံစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ၊  တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံတည္းစနစ္နဲ႔ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္(၃)ခုကိုခ်ိဳးေဖာက္သလို တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရးကို၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြကို ေလွ်ာ႔တြက္တာလို႔ က်န္းကေျပာပါတယ္။ ထိုင္၀မ္ဟာ တ႐ုတ္ပိုင္နက္နဲ႔ခြဲျခားမရဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားေတြက ျပည္ပ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကိုကန္႔ကြက္တယ္လို႔လည္း က်န္းကေျပာပါတယ္။

 

Related News