စစ္အၿပီးကာလမွာျပဳလုပ္တဲ့ ဆီးရီးယားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းမွာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏုိင္တဲ့တိုးတက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္လုိ႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ကေျပာပါတယ္။ ဆီးရီးယားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဆီးရီးယားအရာ႐ွိေတြနဲ႔အစည္းအေ၀းလုပ္ခဲ့ရာမွာ လက္ဆုပ္လက္ ကိုင္ျပႏုိင္တဲ့တိုးတက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္က ဗုဒၶဟူးေန႔မွာေျပာပါတယ္။ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ဂယ္ရာ ပီတာဆန္က ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ဒမားစကတ္ကို အဂၤါေန႔မွာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀ါလစ္ဒ္ မိုအယ္လမ္နဲ႔အစည္းအေ၀းႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏုိင္တဲ့တိုးတက္မႈ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ပီတာဆန္ကေျပာပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားတစ္ ေယာက္ပဲဦးေဆာင္သင့္ၿပီး ျပည္ပက၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တာမ်ိဳးကိုဆန္႔က်င္သြားမယ္လို႔ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ဆာနာသတင္းေအ ဂ်င္စီက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အေစာပိုင္းက ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၊ ဆုိခ်ီၿမိဳ႕မွာက်င္းပခဲ့တဲ့  ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈညီ လာခံက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုျမွင့္တင္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႔စည္းရမယ္ဆိုၿပီး ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႔၀င္အေယာက္(၁၅၀)ပါ၀င္မယ့္ေကာ္မတီမွာ အေယာက္(၅၀)ကိုဆီးရီးယားအစိုးရကေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ (၅၀)ကိုေတာ့ ဆီးရီးယားအတိုက္အခံေတြကေ႐ြးခ်ယ္မယ့္အျပင္ ေနာက္ဆံုး(၅၀)ကိုေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔အမွီအခိုကင္းတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာပါ။ ကုလသမဂၢက တင္သြင္းတဲ့အမည္စာရင္းကို ဆီးရီးယားအစိုးရဘက္က အသိအမွတ္မျပဳ ေသးသလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီကိုလည္း မဖြဲ႔စည္းရေသးပါဘူး။

 

 

Related News