ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဇြန္လကားေရာင္းအားက(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကထက္ က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ကမာၻတစ္၀န္းႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကကားေရာင္းအားေတြဟာဇြန္လမွာက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကားအေရာင္းေစ်းကြက္က ဇြန္လမွာကားအစီးေရ(၂.၀၆)သန္းေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီးဒါဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကထက္ (၉.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းကဇူလိုင္(၁၀)ရက္မွာေျပာပါတယ္။လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးကားကအစီးေရ(၁၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ေရာင္းခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၊ ဇြန္လေရာင္းအားထက္ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္ခဲ့တာပါ။ ကမာၻ႔ကားေစ်းကြက္ကဇြန္လမွာေရာင္းအား က်ဆင္း ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာဇြန္လကကားသစ္အစီးေရ(၁.၅၁)သန္းေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ဇြန္လထက္ ေရာင္းအား (၂.၈)ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဇြန္လမွာကားသစ္အစီးေရ(၁၈၀၀၀၀)ေက်ာ္ေရာင္းခဲ့ရၿပီး ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္၊ ဇြန္လကထက္ (၇.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့တာပါ။ ၿဗိတိန္မွာေရာင္းအား(၄.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ာမနီမွာ(၄.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပင္သစ္မွာ (၈.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းအားက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာေတာ့ (၉.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံကေတာ့ ေရာင္းအားက်ဆင္းမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကထက္ ေရာင္းအား(၀.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News