ဗုဒၶဟူးေန႔ကေနတနဂၤေႏြေန႔အထိ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံ၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပေနတဲ့ (၂၀၁၉)ႏိုင္ ငံတကာေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးျပပြဲမွာကုမၸဏီအခု(၃၅၀)ေက်ာ္ပါ၀င္ျပသေနပါတယ္။(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာေရေၾကာင္းကာကြယ္ေရးျပပြဲကို ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ၊ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕မွာဗုဒၶဟူးေန႔ကစတင္က်င္းပေနၿပီးေနာက္ဆံုးေပၚအဆင့္ျမင့္ကာကြယ္ေရးနည္းပညာေတြကိုခင္းက်င္းျပသထားလို႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ေဒသ(၁၉)ခုကလာေရာက္တဲ့ ကုမၸဏီ (၃၅၀)ေက်ာ္ကိုဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။ ႐ု႐ွားေရတပ္ကကာဆာတိုေနာ့ဗ္အေစာင့္သေဘၤာကေတာ့ အဲဒီျပပြဲမွာဇာတ္လိုက္ျဖစ္ ေနၿပီးပင္လယ္ထဲမွာပဲစမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ေနေသးတဲ့သေဘၤာကို႐ု႐ွားေရတပ္ဆီတရား၀င္မလႊဲေျပာင္းေပးရေသးပါဘူး။

ေဂၚ့႐ွ္ ေကာ့ဗ္အမ်ိဳးအစားသေဘၤာေတြမွာဒုတိယသေဘၤာျဖစ္တဲ့ကာဆာတိုေနာ့ဗ္ဟာ႐ု႐ွားေရမ်က္ႏွာျပင္သြားတိုက္ခိုက္ေရးသေဘၤာေတြမွာသံုးတဲ့ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြအသံုးျပဳထားပါတယ္။ ျပသထားတဲ့႐ု႐ွားေရတပ္သံုးလက္နက္ေတြနဲ႔ပစၥည္းေတြဟာသ တင္းအခ်က္အလက္အေျခခံတဲ့စစ္ပြဲေတြျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္နဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားတာပါ။ ကမ္းေျခကေနပစ္ တဲ့သေဘၤာဖ်က္ဒံုးစနစ္ေတြနဲ႔ သေဘၤာေတြေပၚပါမယ့္လက္နက္ေတြနဲ႔ကိရိယာေတြကသတင္းအခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့စနစ္ေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ ျပပြဲမွာ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံကသေဘၤာ၊ ေလွနဲ႔ ႐ွပ္ေျပးယာဥ္(၁၇)စင္းခင္းက်င္းျပသထားၿပီးတနဂၤေႏြေန႔မွာေတာ့ ျပပြဲၿပီးဆံုးမွာပါ။

 

 

Related News