တစ္ကမာၻလံုးႏွစ္စဥ္ေရာင္းအားအေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၄၅.၆)သန္းေက်ာ္႐ွိၿပီး ျပင္သစ္မွာ ေဒၚလာ(၂၈.၁၅)သန္း႐ွိ တဲ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြကိုပစ္မွတ္ထားတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြန္ဥပေဒကို ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ဒစ္ဂ်စ္တယ္လုပ္ငန္းႀကီးေတြကို အခြန္သတ္မွတ္ေကာက္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲကတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ဂူ ဂယ္၊ အက္ပဲလ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္နဲ႔ အေမဇုန္ကုမၸဏီတို႔ကိုအခြန္ေကာက္မယ့္ဥပေဒကို ျပင္သစ္လႊတ္ေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔မွာ အ တည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးႏွစ္စဥ္ေရာင္းအား အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၄၅.၆)သန္း႐ွိၿပီး အဲဒီအထဲမွာ ျပင္သစ္မွာ ေရာင္း အားေဒၚလာ(၂၈.၁၅)သန္း႐ွိတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြကို အခုဥပေဒကပစ္မွတ္ထားတာပါ။ ဥပေဒသစ္ဟာ အင္တာနက္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔တျခား၀င္ေငြေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ေရာင္းအားကို တစ္ဖက္သတ္အခြန္(၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံဖို႔ ဥေရာပဇုန္မွာ ဒု တိယစီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံျပင္သစ္ကို လမ္းေၾကာင္းေပးလိုက္တာပါ။ ဇူလိုင္(၄)ရက္မွာ ျပင္သစ္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ က အခုဥပေဒကိုအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၾကာသပေနးေန႔မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ အခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွာ စ တင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ဥပေဒေၾကာင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခုႏွစ္မွာ ၀င္ေငြယူ႐ိုသန္း(၄၀၀)ရမွာျဖစ္ၿပီး (၂၀၂၂)ခုႏွစ္အကုန္မွာ သန္း(၆၅၀)ရမွာပါ။

 

 

Related News