ေဟာင္ေကာင္မွာ ဇူလိုင္(၁၄)ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပသူေတြကို ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခ်ီး က်ဴးတယ္လို႔  ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ဇူလိုင္(၁၄)ရက္မွာ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပသူေတြကို႐ႈတ္ခ်ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြကိုခ်ီးက်ဴးတယ္လို႔ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအရာ႐ွိခ်ဳပ္ကာရီ လမ္က ဇူလိုင္(၁၅)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ ႐ွာတင္ခ႐ိုင္မွာ ရပ္ဆိုင္းထားတဲ့တရားခံလႊဲေျပာင္းေပးေရးဥပ ေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ရာမွာ ရဲေတြနဲ႔ဆႏၵျပသူေတြထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုခဲ့လို႔ ဒဏ္ရာျပင္းထန္တဲ့လူ(၃)ေယာက္အပါအ၀င္ လူ(၂၁)ေယာက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္အသိုက္အ၀န္းက တရားမ၀င္ၾကမ္းတမ္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို သည္းခံမွာမဟုတ္ ဘူးလို႔လည္း လမ္ကေျပာပါတယ္။

ရဲေတြရဲ႕တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ရပ္ေတြကို ဆက္ၿပီးေထာက္ခံမယ့္အျပင္ အခုျဖစ္ရပ္ကို ေစ့ ေစ့စပ္စပ္စစ္ေဆးသြားမယ္လို႔လည္း ကတိျပဳပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြက ရဲေတြကို ခဲေတြ၊ ထီးေတြနဲ႔ပစ္တယ္လို႔လည္း ေဟာင္ ေကာင္လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဂၽြန္ လီကက်ဴးကေျပာပါတယ္။ ဆႏၵျပတဲ့လူေတြက လူအေသအခ်ာစုၿပီးမွလုပ္တဲ့လူေတြျဖစ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ေတြအၿပီးတိုင္းမွာ အင္အားသံုးတိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ေလ့႐ွိလို႔ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အႏၱရာယ္ကို သတိထားသင့္တယ္ လို႔လည္း လီကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News