ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခရစၥတင္း လာဂါဒီက ဇူလိုင္(၁၆)ရက္မွာ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္စာ တင္ခဲ့ပါတယ္။ လာဂါဒီရဲ႕ေၾကညာခ်က္အၿပီးမွာ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသစ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ စတင္ေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ (IMF) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ အခုလအေစာပိုင္းမွာ လာဂါဒီကို ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ အမည္တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လာဂါဒီက ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့တာပါ။ အသက္(၆၃)ႏွစ္႐ွိ လာဂါဒီဟာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသူျဖစ္ၿပီး ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ကိုဦးေဆာင္မယ့္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးျဖစ္လာမွာပါ။ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္မွာ လာဂါဒီက (IMF)ရဲ႕(၁၁)ေယာက္ေျမာက္ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္လာၿပီး IMFရဲ႕ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာစတင္တဲ့ ဒုတိယ သက္တမ္း(၅)ႏွစ္အတြက္လည္း ထပ္ေ႐ြးခံခဲ့ရတဲ့လာဂါဒီဟာ (IMF)မွာတာ၀န္မထမ္းေဆာင္မီက လာဂါဒီဟာ ျပင္သစ္ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ (၂၀၀၇)ခုႏွစ္ကေန (၂၀၁၁)ခုႏွစ္အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News