ဥေရာပသမဂၢကေနသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲမႏုတ္ထြက္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကမဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္တက္လာမယ့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနသေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမရဘဲႏုတ္ထြက္မယ့္အစီအစဥ္ေတြအတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္တဲ့ႀကိဳးစားမႈေတြကို ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ၾကာသပေတးေန႔မွာကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကိုေထာက္ခံမဲ(၄၁)မဲပိုမ်ားခဲ့တာပါ။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းႏွစ္ေယာက္ထဲကဘိုးရစ္ ဂၽြန္ဆင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေထာက္ခံထားတဲ့သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲႏုတ္ထြက္မႈကို လႊတ္ေတာ္ကေထာက္ခံေအာင္ ဂၽြန္ ဆင္ကမလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ အခုျဖစ္ရပ္ျဖစ္လာတာပါ။

အခုႏွစ္မတ္(၂၉)ရက္မွာအီးယူကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ဖို႔ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားေတြကသေဘာတူခဲ့ၾကေပမဲ့ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီစာေမရဲ႕ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၿဗိတိန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာမတူခဲ့လို႔ ေအာက္တိုဘာ(၃၁)ရက္အထိေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္ကကန္႔ကြက္ခဲ့လို႔ ေမကဇြန္(၇)ရက္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ကေနႏုတ္ထြက္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးေကာက္ၿပီးတဲ့အထိအိမ္ေစာင့္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ယူေနမွာပါ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းဘိုးရစ္ ဂၽြန္ဆင္နဲ႔ လက္႐ွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဂ်ယ္ရမီဟန္႔တို႔က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနပါတယ္။

 

 

Related News