ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီတစ္ခုကိုထိခိုက္ေစတဲ့ေစ်းကြက္အျမတ္ႀကီးစားတဲ့လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ခ်စ္ပ္ျပားကုမၸဏီကြယ္ကြန္းကိုဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ကယူ႐ို(၂၄၂)သန္းဒဏ္ေငြတပ္လိုက္ပါတယ္။ေစ်းႏႈန္းအျမတ္ႀကီးစားတယ္ဆိုၿပီးအေမရိကန္ခ်စ္ပ္ျပားကုမၸဏီကြယ္ကြန္းကိုဥေရာပေကာ္မ႐ွင္က ၾကာသပေတးေန႔မွာဒဏ္ ေငြယူ႐ို(၂၄၂)သန္းေဆာင္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၉)ႏွစ္လယ္နဲ႔ (၂၀၁၁)ႏွစ္လယ္ၾကားမွာကြယ္ကြန္းရဲ႕(3G)ခ်စ္ပ္ျပားေတြနဲ႔ဆက္ စပ္ေနတဲ့ကိစၥေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြတပ္ခဲ့တာလို႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမူ၀ါဒဆိုင္ရာတာ၀န္ခံမာဂရတ္ ဗက္စတာဂါ က ေျပာပါတယ္။

ကြယ္ကြန္းရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္အီစီရာကိုဖယ္႐ွားဖုိ႔ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖုန္းကေနအင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာအဓိကပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့BasebandChipsetေတြကိုေစ်းႏွိမ္ေရာင္းခဲ့တယ္လို႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ကေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ အီစီရာကို (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ေမမွာ အေမရိကန္နည္းပညာကုမၸဏီနဗီးဒီးယားက၀ယ္ယူခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းကြက္စံႏႈန္းေတြကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လို႔ ဒဏ္ တပ္ခဲ့တဲ့အခုျဖစ္ရပ္ဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ကြယ္ကြန္းရထားတဲ့ေစ်းကြက္ေငြ၀င္ေငြထြက္ရဲ႕(၁.၂၇)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုကိုယ္စားျပဳၿပီးေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုဆန္႔က်င္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဘက္ေတြကိုတားဆီးဖို႔လည္းရည္႐ြယ္တယ္လို႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ကေျပာပါတယ္။ ကြယ္ကြန္းအေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာအလားတူပစၥည္းေတြနဲ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ႐ွိလာမယ့္ လုပ္ရပ္ေတြမလုပ္ဖို႔လည္းအီးယူဘက္ကအမိန္႔ေပးထားပါတယ္။

 

 

Related News