ယူကရိန္းလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာအစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ဖို႔သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ပါတီက ေ႐ွ႕ေျပးေနၿပီးၿပိဳင္ဘက္ပါတီတစ္ခုနဲ႔ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးဖို႔အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ယူကရိန္းသမၼတကေျပာပါတယ္။ယူကရိန္းလႊတ္ေတာ္မွာအစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ဖို႔ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ပါတီ(၅)ပါတီထဲမွာယူကရိန္းသမၼတဗိုလိုဒမ္မာဇီလန္စကီပါတီကဦးေဆာင္ေနတယ္လို႔တနဂၤေႏြေန႔မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့မဲရလဒ္ေတြအရသိရပါတယ္။ဇီလန္စကီရဲ႕ပါတီကေထာက္ခံမဲ(၄၄.၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊အတိုက္အခံပါတီ For Lifeက(၁၁.၄)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဥေရာပစည္းလံုးညီညြတ္မႈပါတီက(၈.၈)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ဘတ္ဒ္ကစ္႐ွီးဖ္နာပါတီက(၇.၄)ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ဟိုလို႔စ္ပါတီက(၆.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းရေနပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ပါတီအေနနဲ႔ညြန္ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေအာင္ဟိုလို႔စ္ပါတီနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ဇီလန္စကီကေျပာပါတယ္။လႊတ္ေတာ္အမတ္(၄၂၄)ေနရာကိုယူကရိန္းႏိုင္ငံသားေတြေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့တာပါ။ေအာက္တိုဘာမွာက်င္းပဖို႔အရင္ကစီစဥ္ထားတဲ့လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုေမ (၂၁)ရက္မွာသမၼတသစ္ဇီလန္စကီသမၼတအျဖစ္က်မ္းက်ိန္ၿပီးေနာက္ ေ႐ွ႕တိုးက်င္းပဖို႔ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ၾသဂုတ္(၅)ရက္မတိုင္ခင္အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္ေတြကိုယူကရိန္းဗဟိုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ကေၾကညာမွာပါ။

 

 

Related News