ကုန္သြယ္ေရးအမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အေမရိကန္သုေတသနကုမၸဏီခြဲဖ်ဴးခ်ားေ၀းက အလုပ္ေနရာ(၆၀၀)ေက်ာ္ ကို တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီဟြာေ၀းကေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈေတြ ေဘာင္ က်ဥ္းလာလို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြေလွ်ာ့ခ်ရတာလို႔ ဟြာေ၀းကေျပာပါတယ္။ အခုႏွစ္ေမလမွာ ဟြာေ၀းကိုအေမရိကန္က အမည္ ပ်က္စာရင္းသြင္းခဲ့လို႔ ဟြာေ၀းရဲ႕အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈကန္႔သတ္ခံထားရတာပါ။ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ဟြာေ၀းကိစၥတို႔ ေၾကာင့္ အခုႏွစ္မွာအေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ၾကားတင္းမာမႈေတြျမင့္တက္ေနပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားအေျခစိုက္ဖ်ဴးခ်ားေ၀းဟာ ဟြာေ၀းလက္ေအာက္ခံသုေတသနနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလိုင္(၂၂)ရက္မွာစၿပီး ၀န္ထမ္းအင္အားေလွ်ာ့ခ်မယ္လို႔ ဖ်ဴး ခ်ားေ၀းကေၾကညာခဲ့လို႔ အေမရိကန္ကအလုပ္အကိုင္(၆၀၀)ေက်ာ္ကိုတိုက္႐ိုက္ထိခိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမမွာ ဟြာေ၀းအေနနဲ႔ အေမရိကန္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို အေမရိကန္အစိုးရကကန္႔သတ္ခဲ့ေပမဲ့ ဇူလိုင္မွာေတာ့ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလံု ၿခံဳေရးကိုမထိခိုက္ဘူးဆိုရင္ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ဟြာေ၀းနဲ႔လုပ္ငန္းျပန္တြဲလုပ္ခြင့္ရမယ္လို႔ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးေ၀လ္ဘာ ေရာ့စ္ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News