ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ဖို႔၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစီမံခ်က္ေတြစတင္ခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ပိုး လမ္းမႀကီးဆိုင္ရာ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္က စတင္ၿပီး စက္တင္ဘာ(၉)ရက္အထိ(၂)ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ရွန္းဆီစီရင္စု၊ ရွီအန္းၿမိဳ႕မွာစက္တင္ဘာလ(၈)ရက္က ေရွးေဟာင္း ပိုးလမ္းမႀကီးျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း(၇၀)က လူဦးေရ(၆၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ထိပ္သီးအစည္အေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးနဲ႕ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြမွ်ေ၀ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 
 
အခုအစည္းအေ၀းကို(၂)ရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆြးေႏြးတဲ့ဖိုရမ္(၆)ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖိုရမ္(၆)ခုမွာေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြက ေခတ္သစ္လမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုေတြရဲ႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳေတြကိုေ၀မွ်ဖို႔နဲ႔ ရွီအန္းၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ တိုးျမွင္ဖို႔ေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခမ္းအနား(၄)ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ ယခုအစည္းအေ၀းမွာ စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္းစုစုေပါင္း(၁၈)ခုကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ စီးပြားေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ စံႏႈန္းေတြကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းပိုးလမ္းမႀကီးစနစ္နဲ႔ ဘိုင္ဒူးအမည္ရတဲ့ နည္းစနစ္သံုး လမ္းျပစနစ္ကိုသံုးၿပီး ဆက္သြယ္တာေတြကိုေနာက္ထပ္ျမွင့္တင္သြားဖို႔ ဒီအစည္းအေ၀းကေန သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။
 

Related News