(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ မေလး႐ွားအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေမလ(၉)ရက္မွာက်င္းပဖို႔စီစဥ္ထားၿပီး အမတ္ေလာင္းေတြအတြက္ မဲဆြယ္ခ်ိန္(၁၁)ရက္ ႐ွိမွာျဖစ္ပါတယ္။လာမယ့္ေမလ(၉)ရက္မွာ မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၂၂၂)ေနရာနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္(၅၀၅)ေနရာအတြက္ အခုဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမယ္လို႔ မေလး႐ွားေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒မိုဟာ႐ွင္ အဗၺဒူလာက ဧၿပီလ(၁၁)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ ေမလ(၅)ရက္မွာေတာ့ ႀကိဳတင္မဲေပးရမွာပါ။ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ကာလ(၁၁)ရက္ေပးထားၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကထက္ မဲဆြယ္ခ်ိန္(၄) ရက္ပိုနည္းေနပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေကာက္ယူထားတဲ့စာရင္းေတြအရ မေလး႐ွားႏိုင္ငံမွာ မဲေပးခြင့္႐ွိသူ(၁၄.၉) သန္းေလာက္႐ွိၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေလ့လာသူေတြအျဖစ္ ေကာ္မ႐ွင္အရာ႐ွိေဟာင္း (၂၂)ေယာက္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္က ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔႐ွိေနတဲ့အတြက္ ဧၿပီလ(၇)ရက္မွာ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ မေလး႐ွားလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္ သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္(၂၀)နီးပါးအတြင္း မေလး႐ွားေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို စေန၊ တနဂၤေႏြေတြမွာသာ က်င္းပေလ့႐ွိခဲ့ေပမဲ့ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ေန႔ကေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။
 
အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ႏိုင္ငံ(၁၄)ႏိုင္ ငံကို ေတာင္းဆိုထားတယ္လို႔ မိုဟာ႐ွင္ကေျပာပါတယ္။ အမည္စာရင္းတင္သြင္းတဲ့ေနရာ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးတဲ့ေနရာနဲ႔ မဲေရတြက္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေလ့လာသူေတြကိုေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ေပးထားတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ အခုေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဆယ္စုႏွစ္(၆)ခုစာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ယူေနတဲ့ အာဏာရBNပါတီကပဲအႏိုင္ရဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။
 
 
 

Related News