ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံဘက္ထြက္ေျပးခဲ့သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဘက္က ေလးေလးနက္နက္ ကိုယ္ခ်င္းစာၿပီး စိုးရိမ္မိေပမဲ့ လက္႐ွိအခ်ိန္ဟာ အျပစ္မဲ့သူေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူးလို႔ ကုလ သမဂၢဆိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းကေျပာခဲ့ပါတယ္။ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္ဒီေန႔မနက္ပိုင္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအ ေ၀းမွာေျပာခဲ့တာပါ။  ၾသဂုတ္လ(၂၇)ရက္က ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးမစ္႐ွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿပီးခဲ့တဲဲ့(၂၀၁၇)ခု ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရခိုင္ေဒသကျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္ဆိုတာပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဦး ေဟာက္ဒိုစြမ္းကေျပာခဲ့တာပါ။ ရခိုင္ေဒသမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ေဒသတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈေတြမွာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

(ဒီေန႔အစည္းအေ၀းက မတူတဲ့အစည္းအေ၀းတစ္ခုျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြ႐ွိခဲ့ရင္ အဲဒီတိုက္ခိုက္မႈေတြ ေၾကာင့္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ရခိုင္ေဒသက လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားလံုးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးေကာ္မ ႐ွင္ရဲ႕အႀကံေပးခ်က္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွး သြားႏုိင္ပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ေတြရဲ႕က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ မႈေတြေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသခံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တၿပီး အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ထိ ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ေရးအတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းဖို႔ ျမန္မာအစိုးရကဆံုးျဖတ္ထား တာကို ဘယ္အရာကမွ ဟန္႔တားႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။)အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးမစ္႐ွင္ရဲ႕ေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြထဲမွာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြအရခြင့္မျပဳႏိုင္တဲ့ အင္အားသံုးခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတြအသုိက္အ၀န္းေတြၾကားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ ေရးတို႔အတြက္ တာ၀န္ခံမႈက မျဖစ္မေနလိုအပ္တယ္လို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေျပာပါတယ္။

(အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးမစ္႐ွင္ရဲ႕ေတြ႔႐ွိခ်က္ေတြနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက အေရးတႀကီး ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ႐ွိဖို႔၊ ယံုၾကည္ရဖို႔၊ ဘက္မလိုက္ဖို႔၊ အမွီအခို ကင္းဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တာ၀န္၀တၱရာေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေတြနဲ႔ညီညြတ္ေစဖို႔တို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္မႈေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ )(၂၀၁၇)ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၇)ရက္မွာ ရခိုင္ေဒသက ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းေတြကို A.R.S.Aအၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႔ေတြက တိုက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘဂၤါလီ(၅)သိန္းေလာက္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံဘက္ကို ထြက္ေျပးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ ထားၿပီး ဘဂၤါလီေတြကို ျပန္စိစစ္ၿပီးလက္ခံရာမွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံနဲ႔သာမက UNDPအပါအ၀င္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

 

 

 

 

 

Related News