ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကကိုမီတိုပါတီေခါင္းေဆာင္ နက္စူ႐ိုရာမာဂူခ်ီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို တ႐ုတ္ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးအႀကံ ေပးအရာ႐ွိ၀မ္ယန္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္က  ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႐ွင္ဇိုအာဘဲက ေန တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္ကို ေပးပို႔တဲ့စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း ရာမာဂူဂ်ီက ၀မ္ယန္ကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဟာ တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွစ္(၄၀)နွစ္ေျမာက္နွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၂)ႏိုင္ငံ စလံုးအေနနဲ႔ ေရ႐ွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္အဓိကထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အတူတကြေဆာင္႐ြက္ သင့္တယ္လို႔ ၀မ္ကေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း အျမင္ေတြဖလွယ္မႈက တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ ဆက္ဆံေရးရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့အ စိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း၀မ္ကေျပာပါတယ္။ ကိုမီတိုပါတီအေနနဲ႔ ဂ်ပန္နဲ႔ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံၾကားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးဖို႔ ကတိျပဳထားၿပီး ေဒသတြင္းနဲ႔ ကမၻာႀကီးတစ္၀ွမ္းလံုးသာယာ၀ေျပာဖို႔ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔ ရာမာဂူခ်ီကေျပာခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News