(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံစံုပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးစနစ္ကိုအားေပးသြားဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာျပႆနာေတြကို ေျဖ႐ွင္းရာမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ ညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူသြားမယ့္ အီေကြေဒါႏိုင္ငံက “မာရီယာ ဖာ နန္ဒါ အက္စ္ပီႏိုစာ ဂရာေဆး”ကေျပာပါတယ္။ အက္စ္ပီႏိုဇာကို ၿပီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင္လမွာ ညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူဟာ ညီလာခံဥကၠ႒အျဖစ္ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြထဲက ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတဲ့ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ညီ လာခံကို ဒီေန႔စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ကေန ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္အထိက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ(၂၅) ရက္မွာေတာ့ အဆင့္ျမင့္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈေတြစတင္မွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ဖြင့္ရက္(၉)ရက္ၾကာလိမ့္မယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News