ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လမွာ အိုကီနာစီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း“တာကဲ႐ွီအိုနာဂါ”ေသဆံုးတာ ေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ျပန္ေ႐ြးေကာက္ခဲ့ရာမွာ အေမရိကန္ဖခင္နဲ႔ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမိခင္တို႔ကေမြးဖြားတဲ့ “ဒန္နီတာမာကီ”က စီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ေ႐ြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြဟာ အိုကီနာ၀ါစီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ “ဒန္နီတာမာကီ”ကိုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ တာမာကီဟာ ဂ်ပန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ(၃၀)ရက္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွာ အႏိုင္ရခဲ့တာပါ။ စီရင္ စုထဲက အေမရိကန္ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကိုေ႐ႊ႕ေျပာင္းမယ့္ဗဟိုအစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ကို တာမာကီကဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔သိရ ပါတယ္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္းမွာ ဖူတန္မာအေမရိကန္ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို အိုကီနာ၀ါ စီရင္စုဆီေ႐ႊ႕ ေျပာင္းမယ့္ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ကိုဆန္႔က်င္သြားမယ္လို႔ တာမာကီကေျပာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လမွာ ေသဆံုးခဲ့တဲ့ အိုကီနာ၀ါစီရင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း“တာကဲ႐ွီ အိုနာဂါ”ဟာ သူမေသဆံုးခင္အထိ အေမရိကန္ေလတပ္အေျခ စိုက္စခန္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမယ့္အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တာပါ။ အိုကီနာ၀ါစီရင္စုထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕အေျခစိုက္စခန္းသစ္ကို မေဆာက္ လုပ္သင့္ဘူးလို႔ တမာကီကေျပာပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ “တာမာကီ”ရဲ႕ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ကို အာဏာရညြန္႔ေပါင္းပါတီက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ အိုကီနာ၀ါစီရင္စုကို ယဥ္ေက်းမႈ၊ နည္းပညာနဲ႔ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ အာ႐ွအခ်က္အခ်ာျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္ဆိုၿပီး တာမာကီကအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News