ေ႐ွ႕မတိုးႏိုင္တဲ့ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေန ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ကဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ဥကၠ႒“ဂ်င္းကေလာ္ဒီဂ်န္ကာ”နဲ႔ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္“ထရီစာေမ”တို႔ ထပ္ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျဖတစံုတရာထြကလာလို႔ အခုလမကုန္ခင္မွာေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ အခုေတြ႔ဆံုမႈမွာအိုင္ယာလန္ကၽြန္းက ၿဗိတိန္နဲ႔အိုင္ယာလန္နယ္စပ္အတြက္ ဘယ္လိုအာခံခ်က္ေတြေပးႏိုင္မလဲဆိုတာေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ဥေရာပေကာ္မ႐ွင္ကထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီနယ္စပ္မွာလူေတြနဲ႔ကုန္စည္ေတြကိုစစ္ေဆးတာေတြေ႐ွာင္ဖို႔ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ကတိက၀တ္ကိုလည္း အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကထပ္ၿပီးအတည္ျပဳပါတယ္။ လက္႐ွိၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းကို ျပန္သံုးသပ္ဖို႔ေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မပါ၀င္ပါဘူး။ ၿဗိတိန္ကအီးယူကေနလာမယ့္မတ္လကုန္မွာ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေၾကညာထားၿပီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမကသေဘာတူညီခ်က္တစံုတရာမရဘဲအီးယူကေနမႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေနပါတယ္။

 

 

Related News