႐ု႐ွားနဲ႔ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနတဲ့ ပစိဖိတ္ကြ်န္းေတြေပၚမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာ ခ်က္အေပၚ သူ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို  ေလွ်ာ့လိုတယ္ဆိုတဲ့ ျပန္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ေၾကညာခ်က္ပါ၀င္တဲ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္သံတမန္ စာအုပ္ျပာကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အဂၤါေန႔မွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ႐ု႐ွားနဲ႔ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနတဲ့ ပစိဖိတ္ကြ်န္းေပၚမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈေၾကညာခ်က္အေပၚ သူ႔ရဲ႕သ  ေဘာထားကို ေလွ်ာ့လိုတယ္ဆိုတဲ့ ျပန္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ေၾကညာခ်က္ပါ၀င္တဲ့(၂၀၁၉)ခုႏွစ္သံတမန္စာအုပ္ျပာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အျငင္းပြားမႈက ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကတည္းက ႏွစ္(၇၀)ေက်ာ္ဆက္ လက္႐ွိေနခဲ့ၿပီး ေျမာက္ပစိဖိတ္ကြ်န္း(၄)ခုအေပၚ အခြင့္အေရးေတြေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ အျငင္းပြားေနတဲ့ကြ်န္းေတြကို သူတို႔ပိုင္နက္ဆိုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးကေျပာေနတာေၾကာင့္ ႐ု႐ွားနဲ႔ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔စစ္ေျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ပါဘူး။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ သံတမန္စာအုပ္ျပာမွာ ေျမာက္ပိုင္းနယ္နိမိတ္ေတြကိုဂ်ပန္ကပိုင္ဆိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား ေပမဲ့အသစ္ထုတ္ေ၀လိုက္တဲ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္စာအုပ္ျပာမွာေတာ့ အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ က မေျပာင္းလဲေပမဲ့ ႐ု႐ွားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြျမွင့္တင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဂ်ပန္အ စိုးရက ေလွ်ာ့ေပါ့ခဲ့တာလို႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကယံုၾကည္တယ္ဆိုၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုကိုႏိုက ေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွာ ဂ်ပန္ကင္းလွည့္ေလယာဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားစစ္သေဘာၤကပစ္ခတ္ဖို႔ခ်ိန္႐ြယ္ခဲ့တဲ့႐ုပ္သံကို  ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး အဲဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြျမင့္တက္ခဲ့သလို အႏၱရာယ္႐ွိတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ ခုအေနနဲ႔ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္ေတြကေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News