ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အေရးနိမ့္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဂရိေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို ေစာက်င္းပဖို႔ ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စီစဥ္ေနပါတယ္။ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ေဒသေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ လက္၀ဲစြန္းအာဏာရဆီရီဇာပါတီက ကြန္ဆာေဗးတစ္ေတြ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့တယ္လို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာသိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဂရိေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကိုေစာက်င္းပဖို႔ ဂရိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အဲလက္စစ္ စီပရားက ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဇြန္(၂)ရက္မွာ ေဒသအစိုးရေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြဒုတိယအေက်ာ့အၿပီးမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြစ တင္ဖို႔ ဂရိသမၼတ ပ႐ိုကိုပစ္ ပက္ဘလိုပိုလို႔စ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမယ္လို႔ စီပရားကေျပာတယ္ဆိုၿပီး ဂရိႏုိင္ငံပိုင္႐ုပ္သံ(ERT)ကတိုက္ ႐ိုက္ထုတ္လႊင့္တဲ့ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ၀င္ပါတယ္။ ဂရိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔သမၼတေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးရင္ လႊတ္ ေတာ္ဖ်က္သိမ္းရမွာျဖစ္ၿပီး (၃)ပတ္အတြင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရမွာပါ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ့္ရက္ကို စီပရားကမေျပာခဲ့ေပမဲ့ ဇြန္လကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ က်င္းပႏုိင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ ဂရိႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူေတြက သံုးသပ္ပါတယ္။ လာမယ့္ေအာက္တိုဘာ ဆိုရင္ ဂရိအစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆံုးမွာပါ။ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ဂရိအဓိကအတိုက္အခံနယူးဒီမိုကေရစီပါတီ က ေထာက္ခံမဲ(၃၂.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့ၿပီး ဆီရီဇာပါတီကေတာ့ ေထာက္ခံမဲ(၂၄)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရခဲ့တယ္လို႔ တရား ၀င္မဲရလဒ္ေတြအ ရသိရပါတယ္။

 

 

Related News