ဗုဒၶဟူးေန႔ကဘာရိန္းႏိုင္ငံမွာအေမရိကန္ကဦးေဆာင္က်င္းပေနတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆြးေႏြးပြဲကိုဂါဇာအေနာက္ဘက္ကမ္းေျမာင္ေဒသမွာလူေထာင္ခ်ီကကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ဂါဇာမွာ႐ွိတဲ့ ပါလက္စတိုင္းဆိုင္ရာကုလသမဂၢကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္လုပ္ ငန္းေအဂ်င္စီ(UNRWA)႐ံုးခ်ဳပ္ေ႐ွ႕မွာစတင္ဆႏၵျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါလက္စတိုင္းဆိုင္ရာကုလသမဂၢ႐ံုးခ်ဳပ္႐ွိတဲ့ေနရာအထိခ်ီတက္ခဲ့ ၾကတာပါ။ ဘာရိန္းေဆြးေႏြးပြဲမွာအေမရိကန္ရဲ႕အေ႐ွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္မွာပါ၀င္တဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေတြနဲ႔႔ပတ္ သက္လို႔ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးဆံုး႐ွံဳးႏိုင္တယ္ ဆိုၿပီးပါလက္စတိုင္းေတြကကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။ ပါလက္စတိုင္းေတြအတြက္ အခုဆႏၵျပပြဲေတြဟာဘာရိန္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းဆက္ဆံေရးပံုမွန္အတိုင္းျပန္ျဖစ္ဖို႔ အားထုတ္မႈေတြကို ႐ွဳတ္ခ်ထားလို႔ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕အာ႐ံုစိုက္ခံရဖို႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။

 

 

Related News