စင္ကာပူဂရမ္းပရီကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲမွာဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္အေနနဲ႔ ဒုတိယေနရာကအနီး စပ္ဆံုးျပိဳင္ဘက္ဗက္တဲလ္ကို ရမွတ္ (၄၀) အထိျဖတ္ကာ၊ အမွတ္ေပးဇယားကုိဆက္လက္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ လုိ႔သိရပါတယ္။ 
(၂၀၁၈) ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ (၁၅) ခုေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ စင္ကာပူဂရမ္းပရီ ကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲကုိေတာ့ စက္တင္ဘာလ (၁၆) ရက္၊ မေန႔ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲမတိုင္မီက်င္းပျပဳ လုပ္တဲ့ Pole Position မွာနံပါတ္ (၁) ေနရာကေနပန္း၀င္ ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပိဳင္ပြဲမွာနံပါတ္(၁)ေနရာကေနတာ ထြက္ခြင့္ရရွိခဲ့တဲ့ မာစီဒီးလ္ကားေမာင္းသမား လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္အေနနဲ႔ အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀အသံုးခ်ႏိုင္ ခဲ့ျပီး၊ ျပိဳင္ပြဲမွာဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္ဟာ (၁) နာရီ၊ (၅၁) မိနစ္၊ (၁၁.၆၁၁) စကၠန္႔နဲ႔ ထိပ္ဆံုး ကေနပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ ဒုတိယေနရာမွာေတာ့ ရက္ဒ္ဘူးလ္အသင္းကားေမာင္းသမားဗာစတက္ပန္က ဗက္တဲလ္ ရဲ႕ေနာက္ (၉)စကၠန္႔အကြာ၊ တတိယေနရာမွာေတာ့ လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္ရဲ႕ျပိဳင္ဘက္ဖာရာရီအသင္းကားေမာင္း သမားဗက္တဲလ္က စကၠန္႔(၄၀) အကြာနဲ႔ ပန္း၀င္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္အေနနဲ႔ တတိယေနရာနဲ႔သာ ပန္း၀င္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖာရာရီကားေမာင္းသမား ဗက္တဲလ္ကို ရမွတ္ (၄၀) အထိျဖတ္ထားႏိုင္ခဲ့ျပီး၊ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ ကမာၻ႕ခ်န္ပီယံရွစ္ဆုကိုရရွိဖုိ႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဟာမီလ္တန္ အေနနဲ႔ စင္ကာပူဂရမ္းပရီျပိဳင္ပြဲမွာဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တာဟာ (၂၀၁၈)ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ (၇)ခုေျမာက္ဂရမ္းပရီျပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မာလ္စီဒီးကားေမာင္းသမားေဟာင္းနီကိုေရာ့စ္ဘတ္အနားယူသြားျပီး ေနာက္ပိုင္း၊ ျပိဳင္ပြဲမွာနာမည္ၾကီးကားေမာင္း သမားေတြအျဖစ္ လူး၀စ္ဟာမီလ္တန္နဲ႔ ဗက္တဲလ္တို႔ကသာ အဓိကထားယွဥ္ျပိဳင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ (၂၀၁၈) ေဖာ္ျမဴလာ၀မ္းကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲရဲ႕ (၁၆) ခုေျမာက္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ႐ုရွားဂရမ္းပရီကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔မွာက်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 


 

 

 

Related News