တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ေမလ(၁၂)ရက္က႐ုတ္တစ္ရက္အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ သဲမုန္တိုင္း၊ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ႐ွန္ဇီျပည္နယ္နဲ႔ ဂန္ဆုျပည္နယ္တို႔မွာေမလ(၁၂)ရက္က ႐ုတ္တစ္ရက္အေအးဒဏ္ေၾကာင့္   သဲမုန္တိုင္းနဲ႔ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ႐ွန္ဇီျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွီးအန္းဆီကို ေလေျပတိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ဖုန္မႈန္႔ေတြနဲ႔ သဲေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေမလ(၁၂)ရက္မွာ ဖုန္မႈန္႔ေတြပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ အထင္ကရအေဆာက္အအံုေတြ တစ္နာရီ အတြင္း ဖုန္မႈန္႔ေတြဖံုးလႊမ္းခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္(၆)ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ကေန (၈)ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ဂန္ဆု ျပည္နယ္ ကတီရန္႐ႊီၿမိဳ႕မွာလည္း သဲမုန္တိုင္းေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အပူခ်ိန္(၃)ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ကေန (၄)ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္အထိက် ဆင္းခဲ့တာပါ။ က်ဴကြမ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ေလျပင္းေတြနဲ႔သဲမုန္တိုင္းေတြတိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေမလ(၁၂)ရက္မွာ အျမင့္ဆံုးေလတိုက္နႈန္း တစ္စ ကၠန္႔ကို(၃၀.၄)မီတာအထိေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ဂန္ဆုျပည္နယ္က ၀ူေ၀းၿမိဳ႕မွာလည္းသဲမုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျမင္ႏုိင္စြမ္း (၆၀၀)မီတာအထိေလ်ာ့က်ခဲ့ပါတယ္။ ခ်င္ယန္းၿမိဳ႕မွာေတာ့ ေလျပင္းနဲ႔ ဖုန္မႈန္႔ေတြအျပင္ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းနဲ႔ မိုးသီးမုန္တိုင္းေတြပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

 

Related News