မာလီႏိုင္ငံကကုလသမဂၢ႐ံုးေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြအေျခစိုက္တဲ့စခန္းနားမွာ ဇြန္(၉)ရက္က ႐ွားပါးအနီေရာင္ သဲမုန္တိုင္းတုိက္ ခတ္ခဲ့ပါတယ္။မာလီႏိုင္ငံဆိုင္ရာကုလသမဂၢမစ္႐ွင္ရဲ႕အေ႐ွ႕ဘက္႐ံုးခ်ဳပ္နဲ႔ တ႐ုတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြတပ္ခ်ထားတဲ့စခန္း႐ွိတဲ့ ဂါအိုၿမိဳ႕ကစခန္းတစ္ခုမွာဇြန္(၉)ရက္က႐ွားပါးအနီေရာင္သဲမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ စခန္းကိုျဖတ္ၿပီးသဲမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့တာပါ။ေလျပင္းနဲ႔အတူသဲေတြ၊ ေက်ာက္တံုးေတြပါလာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိုးလည္း႐ြာခဲ့ၿပီးမၾကာခင္မွာ သဲမုန္တိုင္းကအနီေရာင္ေျပာင္းသြားတာပါ။ ေလတိုက္ႏႈန္းတစ္နာရီ(၁၀၂)ကီလိုမီတာကေန (၁၁၇)ကီလိုမီတာအထိ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုဆိုးေပမဲ့ မာလီကအမွတ္(၇)တ႐ုတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔က တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးစခန္းအျပင္ကအေျခအေနကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။အနီေရာင္သဲမုန္တိုင္းကေန႔လည္ပိုင္းမွာအားေပ်ာ့သြားၿပီး တာ၀န္က်စစ္သားေတြက သဲမုန္တိုင္းအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအခန္းဆီတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေမ(၂၃)ရက္ကမာလီႏိုင္ငံကို အမွတ္(၇)တ႐ုတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြေရာက္႐ွိ ကတည္းက အခုတိုက္ခတ္တဲ့ အနီေရာင္သဲမုန္တိုင္းက ပထမဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News