ကမၻာမွာ ဇြန္လက အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးလျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔မိုးေလ၀သအဖြဲ႔အစည္း (WMO)ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။ကမၻာမွာ ဇြန္လကအပူခ်ိန္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ကမာၻ႕မိုးေလဝသအဖြဲ႔အစည္း (WMO)က ဇူလိုင္(၁၉)ရက္က ေျပာပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္နဲ႔အာဖရိကတို႔မွာ အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးေတြ႕ႀကံဳခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕နဲ႔ ဥေရာပတို္က္အေနာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းတုိ႔မွာ ဇြန္လကေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ကပံုမွန္ျဖစ္ေနက်အပူခ်ိန္ထက္(၁၀)ဒီဂရီဆဲလ္္စီးယပ္စ္အထိ္ျမင့္ခဲ့တယ္လို႔(WMO)ေျပာခြင့္ရသူ ကလယ္ေနာလစ္စ္က ေျပာပါတယ္။ ေျမျပင္နဲ႔ပင္လယ္မ်က္နွာျပင္အထက္ အပူခ်ိန္က အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီး အပူလိႈင္းက ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္ကထက္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈကအနည္ဆံုး(၁၀)ႀကိမ္ထက္ ပိုၿပီးျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔လည္း ေနာလ္စစ္က ေျပာပါတယ္။  ဥေရာပမွာအပူလိႈင္း ျဖစ္ေပၚတာက မိုးေခါင္ေရ႐ွားျခင္း၊  ေတာမီးေလာင္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း   သတိေပးခဲ့ပါတယ္။  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ အပူခ်ိန္က(၃၅)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္ကေန (၄၀)ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္ထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းေနၿပီး ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ မိုးေခါင္ေရ႐ွားမႈအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မိတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News