တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာ တိုင္ဖြန္းလီကီမားေၾကာင့္ မိုးသည္းထန္တာေတြဆက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနလို႔ ေရလႊမ္း မိုးမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ ေနပါတယ္။အခုႏွစ္မွာ(၉)ခုေျမာက္အျဖစ္၀င္ေရာက္တဲ့ စူပါတိုင္ဖြန္းလီကီမားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဟြမ္ေဒါင္ခ႐ိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေလ်ာင္နင္းျပည္နယ္  ဒါလ်န္းၿမိဳ႕အထိမိုးသည္းထန္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္(၁၂)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ ေရႏုတ္ေျမာင္စီးဆင္းမႈကိုစတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သတိေပးမႈစနစ္ေတြေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမနိမ့္ပိုင္းေရ၀ပ္ေနတဲ့ေနရာ(၁၉)ခုနဲ႔ တံတား(၂၆)ခု၊  ေျမေအာက္ေျမာင္းေတြနဲ႔ဥမင္လိႈင္ေခါင္းေတြကိုေရစုပ္ဖို႔ အႀကီးစားယာဥ္ေတြ၊ ေရစုပ္စက္ေတြနဲ႔ တျခားလုပ္ငန္း သံုးစက္ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းတူးအလုပ္သမား (၈၂၀)နဲ႔ကယ္ဆယ္ေရးသမား (၃၀၀၀)ေက်ာ္တို႔က ေရႀကီးမႈကိုကာကြယ္ဖို႔ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ေရစုပ္စက္နဲ႔အင္ဂ်င္စက္ေတြကို ေလျပင္းတိုက္တာနဲ႔မိုးႀကီးမႈေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တိုင္ဖြန္းလီကီမားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းဟီေဘးျပည္နယ္၊ ကန္ခ်ိဳၿမိဳ႕ကို မုိးသည္းထန္မႈေတြနဲ႕ေလျပင္းတိုက္ခတ္တာ ေတြျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ ေဒသၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၀န္ထမ္းေတြက (၂၄) နာရီတာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။

 

 

Related News