အခုႏွစ္ သႀကၤန္မ႑ပ္ေတြအတြက္ ေရပုိက္လုိင္းသြယ္ယူရာမွာ ေရဖိုးကို ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကအတိုင္း ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ျပီး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံသြားျခင္းမရွိဘူးလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ)မွ သိရပါတယ္။
 
သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျဖန္႔ျဖဳးခြဲေ၀ေနတဲ့ ေကာ္မတီပိုင္ေရပိုက္လိုင္းေတြကို ယာယီဆက္သြယ္ အသံုးျပဳပါက ေရပိုက္ (၁)လက္မမွ (၂)လက္မ အထိကို ေငြက်ပ္(၂)သိန္းမွ (၄)သိန္း နီးပါးေကာက္ခံ သြားမွာျဖစ္ျပီး အင္းယားကန္နဲ႔ ကန္ေတာ္ၾကီးတို႕မွ ဆက္သြယ္အသံုးျပဳပါက ေရပိုက္(၃)လက္မမွ(၆)လက္မ ကို ေငြက်ပ္(၄)သိန္းမွ (၁၀)သိန္းအထိ ေကာက္ခံေန တယ္လို႔  သိရပါတယ္။
 
ေရကစားမ႑ပ္မ်ားသို႔ ယာယီေရ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၿမိဳ႔နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးရိွ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ) ၀န္ထမ္းေတြက လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီ ေရဆက္သြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရဘဲ ေကာ္မတီပိုင္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ၊အင္းယားကန္၊ ကန္ေတာ္ၾကီးနဲ႔ တျခားေျမစိုက္ကန္မ်ားမွ ေရပိုက္ေတြကို ဆက္သြယ္ေရကစားျခင္း မျပဳရန္နဲ႔ ေကာ္မတီပိုက္ မီးသတ္ပိုက္ေခါင္းမ်ားမွာ ေရကစားျခင္းလံုး၀မျပဳရန္ တားျမစ္ထား ပါတယ္။လိုက္နာမႈမရိွပါက စည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ အညီအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
သၾကၤန္ကာလအတြင္း ယာယီ ဆက္သြယ္ ထားတဲ့ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ အျပီးျဖဳတ္သိမ္းရမယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
 
 

Related News