အသားတိုးၾကက္ေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းကို အရင္က ၀ါးျခံၾကက္ေမြးျမဴေရးစနစ္နဲ႔ေမြးျမဴခဲ့ျပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္က စတင္ျပီး အလံုပိတ္ေမြးျမဴေရး စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ ေမြးျမဴလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ သီရိစႏၵာစိန္ရတနာ ေမြးျမဴေရးျခံက  အရင္က အသားတိုးၾကက္ေတြကို ၀ါးျခံေတြနဲ႔  ၾကက္ေမြးျမဴေရးစနစ္ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစတင္ကာ အလံုပိတ္စနစ္ၾကက္ေမြးျမဴေရးစနစ္နဲ ့ ေျပာင္းလဲ ေမြးျမဴေနတာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ၀ါးျခံစနစ္နဲ႕ၾကက္ေမြးျမဴရာမွာအသားတိုးၾကက္အေကာင္ေရ (၃)ေထာင္ေက်ာ္ သာေမြးျမဴႏိုင္ျပီး  အလံုပိတ္စနစ္ေမြးျမဴရာမွာေတာ့  အသားတိုးၾကက္အေကာင္ေရ တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ ေမြးျမဴနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။အခုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ အလံုပိတ္စနစ္ၾကက္ေမြးျမဴေရးစနစ္မွာ ၾကက္ေတြကို အစားေကၽြးမႈနဲ႔ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေဆးတိုက္ရာမွာလည္း  အလိုေလ်ာက္စနစ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာလို႔ေမြးျမဴေရးျခံက တာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။

အသားတိုးၾကက္ေတြကို အရင္က ၀ါးျခံနဲ႔ေမြးျမဴရာမွာ ရာသီဥတုဒဏ္မခံႏိုင္တာေၾကာင့္ ၾကက္ျခံေတြနဲ႔ ၾကက္အေကာင္ေရေတြအမ်ားဆံုး ဆံုးရံူးျပီး အလံုပိတ္စနစ္ကေတာ့ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့အျပင္  ၾကက္အေကာင္ေရလည္း ပိုမိုထုတ္ႏိုင္တယ္ ေျပာပါတယ္။၀ါးျခံနဲ ့ ေမြးျမဴရာကေန အလံုပိတ္စနစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္တာက အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစတဲ့အျပင္ ၾကက္အေကာင္ေရေတြကို ပိုမိုေမြးျမဴနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ေျပာင္းလဲလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေမြးျမဴေရးျခံမွ တာ၀န္ရိွသူကေျပာပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ အသားတိုးၾကက္ေတြကို ရက္သားအရြယ္ကေနစတင္ေမြးျမဴေနတာျဖစ္ျပီး (၄၅)ရက္သားအရြယ္ေရာက္ရင္ေတာ့  ၾကက္ဒိုင္အသီးသီးကို ေရာင္းခ်ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ဆက္စပ္ ျမိဳနယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ေမွာ္ဘီ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႔နယ္ေတြအျပင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးနဲ႔ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးတို႔မွာ ေမြးျမဴထားတဲ့  ၾကက္ျခံအေရအတြက္က  သိန္း (30)၀န္းက်င္ရိွတာျဖစ္ျပီး  အလံုပိတ္စနစ္နဲ႔ ေမြးျမဴတာကေတာ့ 10 ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေျပာင္းလဲေမြးျမဴေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News