အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္သိရွိမႈနည္းတာေၾကာင့္ ထုတ္ေခ်းေပးမယ့္ေခ်းေငြေတြအမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးတယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ(၂၄)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ SME စင္တာမွာျပဳလုပ္တဲ့ SME ေခ်းေငြဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမွ သိရပါတယ္။ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ KFW က ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေငြက်ပ္(၅)ဘီလ်ံ ေခ်းေပးႏုိင္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ ေငြက်ပ္(၂.၂၅)ဘီလ်ံပဲ ထုတ္ေခ်းရေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒုတိယအသုတ္ကို ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္န႔ဲ CB ဘဏ္ကတစ္ဆင့္  ေငြက်ပ္(၁၅)ဘီလ်ံ ထပ္ေခ်းေပးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က SME ေတြအတြက္ ေငြက်ပ္(၂၅၀)ဘီလ်ံေခ်းေပးေနၿပီး လက္ရွိမွာေငြက်ပ္(၁၀)ဘီလ်ံ ပဲေခ်းေပးရေသးတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြအျဖစ္လည္း ေငြက်ပ္(၂၀၀)ဘီလ်ံေခ်းေပးဖို႔ ယာထားေပမယ့္ ေငြက်ပ္(၀.၇)ဘီလ်ံ ပဲေခ်းေပးရေသး တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ JICA ကလည္း ဒုတိယအသုတ္အေနနဲ႔ (၁၈၉)ဘီလ်ံ ထပ္ေခ်းေပးဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ေခ်းေငြေတြအေၾကာင္းရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိတာ ေငြေခ်းဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မသိတာ၊ ဘယ္ဘဏ္ေတြကေခ်းေပးေနတယ္ဆိုတာမသိတာ၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ  Business Plan ေတြမရွိတာ၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈမရွိတာ၊ Target မရွိတာ၊ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြမရွိတာ စတဲ့အခက္အခဲေတြေၾကာင့္လည္း ေခ်းေငြမရရွိတာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။အရင္အစိုးရလက္ထက္ကအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃၀)ဘီလ်ံကို ေခ်းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News