ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္မရွိသူေတြအတြက္ လစဥ္ တစ္လေငြက်ပ္တစ္သိန္းခန္႕ေပးသြင္း ေနထိုင္ကာအိမ္ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ဒုတိယတစ္နွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းကို အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာတဲ့သူထဲ ေနစရာအခက္အခဲရွိၿပီး တန္းဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို (Down Payment) ေပးေခ်ၿပီး မ၀ယ္ယူႏိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ လစဥ္ အိမ္ငွားခေပးၿပီးေနထိုင္သလို ေငြေပးေခ်ၿပီး  အိမ္ပိုင္ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ့မယ္လို႔ သိပါတယ္။  ရန္ကုန္မွာအေျခခ်ၿပီး အိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြျဖစ္တဲ့ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကုိင္ေနသူေတြ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းေတြ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြစတဲ့  ျပည္သူေတြ အတြက္ ျဖစ္ျပီး အလုပ္ကို အေပါင္ထား ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႕လည္းသိရပါတယ္။

အခုလို ျပည္သူေတြ ေနစရာခိုင္ခိုင္မာမာရရွိဖို႕ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြတစ္ခုနဲ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကား လိုက္ပါတယ္။ဒါ့ျပင္ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး ကဒ္ထုတ္ေပးထားတဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူေတြရဲ႕ ေျဖၾကားမႈေတြအရ   အိမ္ရာ ေရာင္းခ်မႈေတြကို တစ္လ က်ပ္(၇)ေသာင္း၊တစ္သိန္း၀န္က်င္ ေပးေခ်ႏိုင္တယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီႏႈန္းထားေတြနဲ႕ ႏွစ္ရွည္ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္လို႕လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြအိမ္ရာအခို္င္အမာ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ႏွစ္(၃၀)ေလာက္ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံႏိုင္မယ့္ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြနဲ႕ ညိွႏိႈင္းေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူအခြင့္အေရးအဖြဲ႕စည္းေတြ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႕ညိွႏႈိင္းေနၿပီး ေျမေနရာရတာနဲ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News