ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရႊအေလးခ်ိန္ပမာဏ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ရာမွာ တူညီမႈရွိေစဖို႔အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္စကစတင္ကာ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕ Wilson Hotel မွာ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ျပဳလုပ္တဲ့ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲက သိရပါတယ္။ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ေရႊအေလးခ်ိန္ပမာဏသတ္မွတ္တြက္ခ်က္ရာမွာ ေဒသအလုိက္ ေရွးယခင္ကတည္းက ေရြးကြာဟမႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ေရြး ၁၂၀ နဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ၁၂၈ ေရြးနဲ႔ တြက္ခ်က္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီလိုကြာဟေနတာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေရႊ အေလးခ်ိန္ပမာဏတူညီေအာင္ ေျပာင္းလဲတာျဖစ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာမွာအဆင္ေျပေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးေရႊလုပ္ငန္းရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရႊအေလးခ်ိန္ပမာဏတူညီေစဖို႔ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္က စတင္ကာ ေရႊတစ္က်ပ္သားကို ၁၂၈ ေရႊး နဲ႔ စစ္ကိုင္းေဒသၾကီး၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကခ်င္ျပည္နယ္ နဲ႔ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွာ သတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္  အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာမွာ မေျပာင္းလဲခင္ကရက္စြဲနဲ႔ေရာင္းဝယ္မႈကို ယခင္သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းတြက္ခ်က္ ေရာင္းဝယ္ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊအေလးခ်ိန္ပမာဏ ေရြးကြာဟမႈရွိေနတာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာခက္ခဲေနတာျဖစ္ျပီး အခုလို႔ အားလံုးတူညီမယ္ဆိုရင္အဆင္ေျပႏိုင္တယ္လို႔ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။အခုအခ်ိန္ထိ ရန္ကုန္ နဲ႔ မႏၱေလး ေရႊတစ္ပိသာအေပၚမွာေရြးကြာဟခ်က္ မွာ ၅ေရြးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတန္ဖိုးေငြကြာ ဟမႈ ၄ေသာင္းက်ပ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News