လယ္သမားေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြလုံေလာက္စြာရရွိဖို႔နဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈေတြမွာ ကြာဟာခ်က္ေတြရွိလို႔ ျပန္လည္တြက္ခ်က္စိစစ္သြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာ(၁ရ)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္သမားေတြအေနနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ လုံေလာက္မႈမရွိတာ၊ လူတစ္ဦးကို (၁၀)ဧကနဲ႕အထက္ ဧကေတြအတြက္ ေခ်းေငြမရရွိတာ၊ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕ လယ္ယာသုံး စက္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈေတြမွာလည္း ပစၥည္းေရြးခ်ယ္စရာ နည္းပါးတာနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကြာဟမႈေတြရွိတာ စတဲ့ အေျခအေနေတြရွိေနလို႔ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔မွာ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)  တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းမင္း က ေျပာပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ လံုေလာက္စြာရရိွဖို႕ တြက္ခ်က္ထားတဲ့စနစ္ အဆင္သင့္ရိွ/မရိွ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစျပီး နိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးဆံုးရံႈးမႈနည္းနိုင္ေသာ စနစ္မ်ိဳး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႕၊ နွစ္ရွည္ေခ်းေငြေတြကို  ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးေတြအလိုက္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္ေတြနဲ႔ ခိ်တ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ဖို႕ အစီအစဥ္ရိွ/မရိွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာေမးျမန္းခဲ့တာပါ။


ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႕လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းေရာင္းခ်မႈေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးကဦးျမင့္ေသာင္းက  လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားနဲ႔ ပစၥည္းတင္ထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ားကိုေခၚယူၿပီး ေစ်းႏႈန္းျပန္လည္ သတ္မွတ္ညိွႏိႈင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လက္ရိွမွာ သင့္တင့္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ကာမိေစဖို႔ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူေတြကို ဦးစားေပးမူဝါဒအရ (၁)ဧက ကေန(၁၀)ဧကအထိ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေတာင္သူေတြကို မိုး/ေဆာင္း စပါးတစ္ဧက က်ပ္(၁၅၀၀၀၀)ႏႈန္းနဲ႕ ပံုစံ(၇)မူရင္းကို အေပါင္ရယူၿပီး ထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြလုံေလာက္စြာ ရရွိဖုိ႕ကိုေတာ့ ျပန္လည္တြက္ခ်က္စိစစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး စိစစ္ဖို႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို တင္ျပေပးသြားမယ္လို႕  ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားပါတယ္။


ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ဟာ စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ ဆီထြက္သီးႏွံ၊ ခ်က္ႀကံစသည့္ သီးႏွံေတြအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ တစ္ဧကႏႈန္းထားေတြကို ႏွစ္အဆက္ဆက္တိုးျမွင့္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မွာ စပါးတစ္ဧက က်ပ္ (၁၀၀၀၀)ႏွႈန္း၊ အျခားသီးႏွံတစ္ဧကက်ပ္  (၆၀၀၀)ႏႈန္း၊ ခ်က္ႀကံ တစ္ဧက(၆၀၀၀)ႏႈန္း ထုတ္ေခ်းရာကေန  (၂၀၁၇ -၂၀၁၈) ဘ႑ာႏွစ္မွာ  စပါးတစ္ဧက က်ပ္(၁၅၀၀၀၀)ႏႈန္း၊ ဆီထြက္သီးႏွံပဲမ်ိဳးစံု (၅၀၀၀)ႏႈန္း၊ ခ်က္ႀကံ တစ္ဧက (၁၀၀၀၀၀)နႈန္း တိုးျမွင့္ထုတ္ေခ်းေပးတယ္လို႕ သိရပါတယ္။  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစၿပီး ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ (၃)ႏွစ္ (၃)ရစ္၊ (၅)ႏွစ္ (၅)ရစ္နဲ႕ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူဖို႔၊ လယ္ယာစီးပြားလုပ္ငန္းေတြ၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္တည္ေဆာက္ျပဳျပင္မြမ္းမံဖို႔၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီး လယ္ယာသံုး စက္ကိရိယာအတြက္ ေခ်းေငြစီမံကိန္းေတြမွာ ပါဝင္ဖို႕ ကုမၸဏီေတြက ဘဏ္ရံုးခ်ဳပ္သို႕ လာေရာက္ ဆက္သြယ္မွတ္ပံုတင္ထားရိွတာေတြရွိတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News