ေက်းလက္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း (MRAC) နဲ႔ နည္းပညာလုပ္ငန္းMusoni (မူဆိုနီ) တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို  စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္က  ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ေခ်းေငြရရိွျခင္း လုပ္ငန္း (MRAC)  လုပ္ငန္း (၅)ခုရိွျပီး ဒီလုပ္ငန္းေတြက ျပည္တြင္းမွာရိွတဲ့ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေတြတိုးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ နဲ႔ Musoni (မူဆိုနီ) နည္းပညာကေတာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဆာ့၀ဲ တစ္ခုျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးအဖြဲ႔႕အစည္းေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာေစရန္ ၊ကုန္က်စရိတ္သက္သာလာေစရန္၊ ဘဏ္စနစ္ အသံုးျပဳမႈနည္းပါးတဲ့ေက်းလက္ေဒသေတြကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးတာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

အရင္က ေငြေၾကးေခ်းယူတဲ့ျပည္သူေတြက စာရြက္စာတမ္းေတြ နဲ႔ လူအင္အားအသံုးျပဳေခ်းေငြယူရတာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈေတြရိွခဲ့ေပမယ့္  အခုဆိုရင္ေတာ့ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ နည္းပညာပိုင္းေဆာ့၀ဲဒ္ေၾကာင့္ အဆင္ေျပလာႏိုင္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။အခုလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲမွာ ျပည္တြင္းေငြေၾကးလုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြျဖစ္တဲ့ ECLOF (အီကေလာ့)၊ Myanmar Heart Development Organization (MHDO)၊ လူမႈအသိပညာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈအသင္း (SVS)၊The Sun Institute၊ ၀ံလက္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း စတဲ့ ကုမၸဏီ တို႔ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News