ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အတြက္  ေကာက္ခံေနတဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ(၈)ရက္ေန႕ကစတင္ျပီး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံေနတယ္လို႕ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနထံက သိရပါတယ္။ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ ႏႈန္းထားေတြဟာ (၁၉၉၇)ခုႏွစ္ကတည္းက ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ႏႈန္းထားေတြျဖစ္ျပီး ေခတ္ကာလႏွင္႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တာေၾကာင္႔ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ကစတင္ျပီး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အခုေကာက္ခံေနတဲ့ လိုင္စင္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားေတြဟာ တစ္ႏွစ္တည္းအတြက္မဟုတ္ပဲ  လိုင္စင္အမ်ဳိးအစားလိုက္ ေကာက္ယူေနတာလို႔ သိရပါတယ္။

  (ခ)ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို တစ္ႏွစ္ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း နဲ႕(၅)ႏွစ္စာ ေငြက်ပ္(၅)ေသာင္း၊(ဃ)ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို တစ္ႏွစ္ေငြက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္းနဲ႕ (၃)ႏွစ္စာေငြက်ပ္(၆)ေသာင္း၊(င)လိုင္စင္ကိုေတာ့ေငြက်ပ္(၂၅၀၀၀)ႏႈန္းနဲ႕ (၃)ႏွစ္စာ ေငြက်ပ္(၇၅၀၀၀) ေကာက္ခံေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာႏႈန္းထားေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံလိုက္တဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာငး္လိုင္စင္သက္တမ္းမျပည့္ေသးတဲ့ ယာဥ္ေမာင္းအခ်ိဳ႕ကေတာ့ မသိရွိၾကေသးသလို လာေရာက္သက္တမ္းတိုးတဲ့ယာဥ္ေမာင္းအခ်ဳိ႕ကေတာ့  ကညနရံုးေရာက္မွသာသိရွိခဲ့လို႕ ေငြသြင္းဖို႔ မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ သက္တမ္းမတိုးပဲ ျပန္သြားၾကရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏႈန္းထားေတြကို  တိုးျမွင့္ေကာက္ခံလိုက္ေပမယ့္လည္း ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ဌာနအသီးသီးမွာ လာေရာက္သက္တမ္းတိုးသူေတြမ်ားျပား ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးမယ့္ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႕ သက္တမ္းမျပည့္ခင္(၃)လၾကိဳတင္သက္တမ္းတိုးႏိုင္သလို သက္တမ္းတိုးကာလေက်ာ္လြန္ရင္ေတာ့ မိမိတို႕ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့လိုင္စင္အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဒဏ္ေၾကးတစ္ႏွစ္စာေပးေဆာင္ရမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

 

Related News