ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ဘဏ္ခြဲမ်ားတိုးခ်ဲ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ နို၀င္ဘာလ(၁၄)ရက္က ဗဟိုဘဏ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို တရား၀င္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေခ်းပါက ေဒၚလာနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းမႈတြင္ နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အတိုးႏႈန္းအတိုင္း ေခ်းရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

က်ပ္ေငြျဖင့္ေခ်းမယ္ဆိုပါက ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း အတိုးႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ (၈)ရာခိုင္ႏႈန္းကေန (၁၃)ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာ ေခ်းရမွာျဖစ္တယ္လို႔  ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။အခုလိုသတ္မွတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြက ျမန္မာက်ပ္ေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြမွတစ္ဆင့္ ေခ်းနိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး က်ပ္ေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ျခင္း၊ နိုင္ငံျခားဘဏ္ပိုင္ ေဒၚလာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းအစရွိတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယခုကဲ့သို႕ နိုင္ငံျခား ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ နိုင္ငံျခားေငြကို ျဖည့္ဆည္း ေပးနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေပါင္ပစၥည္းမဲ့ ေငြေခ်းျခင္းစနစ္မွာပါ အားေကာင္းလာမွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က အခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ေငြေခ်းခြင့္နဲ႕ အျခားေသာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းမွ အပ္ေငြအပ္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း စတာေတြကို ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

ဗဟိုဘဏ္က နိုင္ငံျခားဘဏ္(၁၃)ဘဏ္ကို (၂၀၁၅)ခုႏွစ္နဲ႕ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းနဲ႕ ဆက္စပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြေခ်းျခင္းနဲ႕ အျခားေသာ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကိုေတာ့ ယခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ(၈)ရက္က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News