အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သီးသန္႔ရန္ပံု ေငြခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က ေမလ (၃၀)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္း ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္၍ ရာႏႈန္းျပည့္ေဖာ္ ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ မည္သုိ႔ဆက္လက္ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းကို ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းက ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးလွေက်ာ္က အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းကို ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ျမင္ဖို႔အတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ ေဖာ္ေဆာင္သြားႏုိင္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေငြက်ခံ သံုးစြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈဟာ အကန္႔အသတ္ေတြရွိေနျပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းဟာ ကုန္က်စရိတ္ ပမာဏ မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသက္အရြယ္အလိုက္ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦး တစ္ေန႔ေသာက္သံုးသင့္ ေသာ ႏြားႏုိ႔ပမာဏမွာ ပ်မ္းမွ် (၆၆၀) မီလီလီတာႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ အလွဴရွင္ေတြက တိုက္ေကၽြးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိတိုက္ေကၽြးေနတဲ့ ႏြားႏို႔ ပမာဏဟာ မူလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ တစ္ဦးအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၂၅၀) မီလီလီတာ ခန္႔မွန္း ၄၀၀က်ပ္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းက ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးေတြကုိ ႏုိ႔တိုက္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာၾကံ့ခုိင္တဲ့ ညဏ္ရည္ျမင့္မားဖြံ႔ျဖိဳးေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေစတာေၾကာင့္ အခုလိုေမးျမန္းခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

မူလတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ဦးမွာ လက္ရွိတိုက္ေကၽြးေနတဲ့ ႏြားႏို႔ (၂၅၀) မီလီလီတာ၊ တန္ဘိုး ၄၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေတြမွာ တိုက္ေကၽြးပါက မူလတန္းေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရေပါင္း သိန္းငါးဆယ္နီးပါးအတြက္ ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလီယံ (၃၆၀) ခန္႔ ကုန္က်မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News