စက္မႈ၀န္ၾကီးဌာန၊ စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန နဲ႔ Kyopay Technologies Company တို႔ပူးေပါင္းၿပီး MSME လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈမွာ အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဟာေျပာပြဲကို ေမလ (၃၁)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ SME စင္တာမွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ကုန္ပစၥည္းေတြကိုေရာင္းခ်ၿပီး ေငြခ်က္ခ်င္းမရရွိတာေၾကာင့္ မိမိမွာရွိတဲ့ ရရန္ရွိ ေျပစာ(Receivable Invoice)ေတြကို Kyo Pay ပလက္ေဖာင္းမွာေလ်ွာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်သူေတြအဆင္ေျပေစဖို႔ လုိုက္လံကူညီေပးတာ၊ရရန္ရွိေဘာင္ခ်ာ (invoice)မ်ား စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ေငြေပးေခ်မႈေကာက္ခံေပးျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာေတြကို ေဟာေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခမ္းအနားကို ၾကိဳေပးရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈေတြြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပိုမိုသိရွိလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ကာ SME လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာလို႔သိရပါတယ္။ စက္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွာရွိတဲ့ MSME လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္အသိပညာေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ၾကိဳေပး Platform အေနနဲ႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာ SME လုပ္ငန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ဖို႔ေမ်ွာ္မွန္းထားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း (၂၀၀)ခန္႔ကို ၾကိဳေပးရဲ႕ Platform ကိုသံုးၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ေမ်ွာ္မွန္းထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News