ဇြန္လပထမအပတ္အတြင္းမွာ  ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အေခါက္တစ္က်ပ္သားကို  ဆယ္သိန္း(၆)ေသာင္း၀န္းက်င္ကေန ဇြန္လဒုတိယအပတ္မွာေတာ့  တစ္က်ပ္သားကို ဆယ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းထိ ေစ်းျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ျပည္တြင္းေရႊေစ်းက ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလကတည္းက အေခါက္ေရႊတစ္က်ပ္သားကို (၁၀)သိန္း ငါးေသာင္းေက်ာ္ကေန တစ္ရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာခဲ့ရာ လက္ရွိမွာေတာ့ ကမာၻ႔ေရႊေစ်းျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေစ်းက တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာေရႊေစ်းဟာ လက္ရိွမွာ ျမင့္တက္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းလိုက္တက္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ျပည္တြင္းေရႊေစ်း ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ ေရႊဆိုင္ေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနတယ္လို႔ ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ကမာၻ႔ေရႊေစ်းက တစ္ေအာင္စကို အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၄၀)အထိ ျမင့္တက္လာသလို ျပည္တြင္းအေခါက္ေရႊေစ်း ကလည္း ေစ်းျမင့္တက္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေစ်းတက္လာေတြေၾကာင့္ ေရႊတံုး၊ ေရႊခဲ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသူေတြ နည္းလာၿပီး လက္၀တ္ရတနာပစၥည္းေတြကိုသာ ၀ယ္ယူၾကေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ ဇြန္လ(၁၀)ရက္ရဲ႕ ျပည္တြင္းအခါက္ေရႊေစ်းက တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းရွိၿပီး(၁၅)ပဲရည္တစ္က်ပ္သားကို ေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္းခုႏွစ္ေထာင္ ေပါက္ေစ်းရွိေနပါတယ္။

 

 

Related News