လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္မွာ စတင္မယ့္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ရုပ္ရွင္ရုံေတြရဲ႕ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခေတြက တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္္း(၂၄၀)ေက်ာ္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ထက္ ႏွစဆေက်ာ္တိုးတက္ရရွိလာတယ္လို႔ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းအရ သိရပါတယ္။ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သမၼတ၊ ေရွ႕ေဆာင္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ န၀ေဒး၊ ၀ဇီရာ၊ သြင္၊ စံျပ၊ ျမရတနာ၊ မဟာၿမိဳင္၊ ေရႊဗဟို၊ ေရႊျပည္သာစတဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံေတြက ဆိုင္ခန္းေတြျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၁၇၀)နီးပါးရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လာမယ့္(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဒီဆိုင္ခန္းေတြအားလုံးကို ငွားရမ္းခေတြ ထပ္တိုးေတာင္းခံ ထားတာျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံးတိုးျမႇင့္ေတာင္းခံမႈပမာဏအေနနဲ႔ ယခင္ႏွစ္ကထက္(၃)ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံထားတဲ့ ဆိုင္ခန္းေတြထိရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သမၼတ ရုပ္ရွင္ရုံရဲ႕ဆိုင္ခန္း(၃)ခန္းေပါင္းတစ္လငွားရမ္းခက ယခင္ႏွစ္က က်ပ္ေငြ(၁၇)သိန္းေက်ာ္ သတ္မွတ္ထား ရာကေန လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္မွာ က်ပ္ေငြ(၅၂)သိန္းအျဖစ္ (၃)ဆေက်ာ္တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရုံေတြက ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခေတြ ထပ္တိုးျမွင့္ေတာင္းခံထားမႈေတြက ယခင္ကထက္(၂)ဆ၊ (၂)ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလို ငွားရမ္းခေတြ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ လိုက္ေပမယ့္လည္း  ေခတ္ကာလ အေျခအေနအရ နည္းေနေသးေၾကာင္းကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ေဇယ်က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရိွ ရုပ္ရွင္ရုံေတြရဲ႕ ဆိုင္ခန္းေပါင္း(၁၆၉)ခန္းရိွျပီး ဒီဆုိင္ခန္းေတြက  တစ္လငွားရမ္းခရရွိမႈအေနနဲ႔ က်ပ္သိန္္း(၂၄၀)ေက်ာ္ရရိွကာ တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္ေငြသန္းေပါင္း(၂၉၀)နီးပါးရရွိမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယခင္ႏွစ္က ဒီဆိုင္ခန္းေပါင္း(၁၆၉)ခန္းအတြက္ တစ္လလွ်င္(၁၁၅)သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္စာ က်ပ္ေငြ(၁၃၈)သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News