တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေမြးျမဴေရးငါး၊ ပုစြန္ ေရထြက္ကုန္အသစ္ေတြ တင္ပို႔ဖို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ၾကိဳးစားေနျပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ တရုတ္ႏုိင္ငံကို ေမြးျမဴေရး ေရထြက္ကုန္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန တရုတ္ႏုိင္ငံကို သဘာဝေရထြက္ကုန္၊ ပင္လယ္ငါးေတြ တင္ပို႕ေနခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းမွာ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴေနတဲ့ ေမြးျမဴေရးငါး၊ ပုစြန္ေတြကို တင္ပို႕ခြင့္ရဖို႕ ယခုအခ်ိန္မွ အခြင့္အေရးရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ  အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (GACC) ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ထပ္မံတင္ပို႕လိုတဲ့ ေရထြက္ကုန္အမ်ိဳးအစားအသစ္ (၂၁)မ်ိဳးစာရင္းကို ဇြန္လ (၂၇) ရက္ တင္ပို႕ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ေရထြက္ကုန္အမ်ိဳးအစားအသစ္ေတြက ငါးေျပမ၊ ငါးသိုင္းေခါင္းပြ၊ ငါးရံ႕၊ ငါးၾကင္းျဖဴ၊ ငါးခူ၊ ေရႊဝါငါးၾကင္း၊ ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ပုစြန္ျဖဴ၊ ေရခ်ိဳပုစြန္ထုတ္ၾကီး၊ ငါးဖယ္၊ ငါးႏုသန္း (၂) မ်ိဳး၊ ငါးတန္ (၃) မ်ိဳး၊ ေရငန္ပုစြန္ၾကား၊ ငါးျမင္း၊ ငါးေဂ်ာင္းနဲ႕ ဘီလားတို႔ပါဝင္ပါတယ္။ GACC က အဲ့ဒီစာရင္းကို  စိစစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ေတာ့   တရုတ္ကို ေမြးျမဴေရးေရထြက္ကုန္ေတြ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရားဝင္ တင္ပို႕ခြင့္ရမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကို ေပးပို႕ထားတဲ့စာရင္းမွာ ငါးတန္နဲ႕ဗနားမားပုစြန္ျဖဴတို႕လည္းပါဝင္ျပီး ဒီေရထြက္ကုန္ေတြက ယခုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ တရုတ္ဘက္ကို တင္ပို႕ခဲ့ေပမယ့္ ျငင္းပယ္ခံထားရတဲ့ ေရထြက္ကုန္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံကလည္း သူတို႕ႏုိင္ငံရဲ႕ အေကာက္ခြန္ဆုိင္ရာ စာရင္းမွာ မပါဝင္လို႕ ျငင္းပယ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာဘက္ကေန တရားဝင္ တင္ပို႕ခြင့္ရေအာင္ GACC ကို စာရင္းေတြ တင္ပို႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလကုန္မွာေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံကို အရင္ကတည္းက တင္ပို႕ေနတဲ့ ေရထြက္ကုန္အမ်ိဳးအစား (၁၀၀) ေက်ာ္ကို စိစစ္ျပီး GACC ကို ထပ္မံေပးပို႕သြားမယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News